Premier League
 
FT
Muharraq
Budaiya
2
3
 
FT
Budaiya
Al Riffa
1
4
 
FT
Budaiya
Al Hadd
2
1
 
FT
Manama
Budaiya
4
1
 
FT
East Riffa
Budaiya
0
0
 
FT
Malkiya
Budaiya
1
2
 
FT
Budaiya
Al Hala
1
1
 
FT
Budaiya
Malkiya
0
1
 
FT
Budaiya
Muharraq
2
1
 
FT
Al Riffa
Budaiya
2
1
 
FT
Al Shabab
Budaiya
3
1
 
FT
Al Najma
Budaiya
4
0
 
FT
Al Hadd
Budaiya
2
1
 
FT
East Riffa
Budaiya
5
0
 
FT
Budaiya
Manama
1
4