1 : 1

FT
 
International
GOLTV Play
United States
Fanatiz USA
 
GOLTV
 
fuboTV
 
GolTV Espanol
Uruguay
VTV+