Hoang Anh Gia Lai
Quang Ninh
 
Quang Nam
Hồ Chí Minh
 
Binh Duong
Da Nang
 
Ha Noi
Nam Dinh
 
Thanh Hoa
Hai Phong
 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Viettel
 
Sai Gon
Song Lam Nghe An
 
Nam Dinh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 
Da Nang
Sai Gon
 
Quang Ninh
Ha Noi
 
Viettel
Hoang Anh Gia Lai
 
Hai Phong
Quang Nam
 
Song Lam Nghe An
Binh Duong
 
Hồ Chí Minh
Thanh Hoa
 
Hai Phong
Hồ Chí Minh
 
Song Lam Nghe An
Da Nang
 
Quang Ninh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 
Sai Gon
Binh Duong
 
Quang Nam
Thanh Hoa
 
Nam Dinh
Viettel