V.League 1
 
Hoang Anh Gia Lai
Quang Ninh
Postic.
Viettel
Hoang Anh Gia Lai
 
Hoang Anh Gia Lai
Quang Ninh
Postic.
Ha Noi
Hoang Anh Gia Lai
Postic.
Hoang Anh Gia Lai
Nam Dinh
Postic.
Hoang Anh Gia Lai
Sai Gon
Postic.
Da Nang
Hoang Anh Gia Lai
Postic.
Hai Phong
Hoang Anh Gia Lai
Postic.
Hoang Anh Gia Lai
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Postic.
Binh Duong
Hoang Anh Gia Lai
Postic.
Hoang Anh Gia Lai
Quang Nam
Postic.
Thanh Hoa
Hoang Anh Gia Lai
Postic.
Song Lam Nghe An
Hoang Anh Gia Lai
Postic.
Hoang Anh Gia Lai
Hồ Chí Minh