Liga Syria
Tunda
Karama
Wathbah
 
FT
Wathbah
Jaish
1
0
Tunda
Wathbah
Foutoua
Tunda
Wathbah
Taliya
ADVERTISEMENTS
Tunda
Al Wahda
Wathbah
Tunda
Jaish
Wathbah
Tunda
Wathbah
Hottin
Tunda
Jabala
Wathbah
Tunda
Majd
Wathbah
 
FT
Wathbah
Taliya
3
0
 
FT
Al Wahda
Wathbah
0
1
 
FT
Wathbah
Hottin
0
0
 
FT
Jabala
Wathbah
2
1
 
FT
Majd
Wathbah
2
0
 
FT
Wathbah
Al Ittihad
1
2
 
FT
Karama
Wathbah
0
0
 
FT
Teshrin
Wathbah
1
0
 
FT
Wathbah
Foutoua
1
2
 
FT
Jaish
Wathbah
1
2
 
Jaish
Wathbah