FT
Al-horgelah
Wathba
0
1
 
FT
Efrin
Ahli Halab
0
2
 
FT
Hottin
Nawaeir
3
0
 
FT
Jabala
Jaish
0
0
 
FT
Karama
Teshrin
0
3
 
FT
Taliya
Foutoua
0
1
 
FT
Al Ittihad
Karama
1
0
 
FT
Foutoua
Al-horgelah
0
3
 
FT
Hottin
Al Wahda
1
1
 
FT
Nawaeir
Jabala
1
1
 
FT
Shorta
Taliya
2
1
 
FT
Jaish
Teshrin
4
1
 
FT
Wathba
Efrin
4
1
 
FT
Al Wahda
Wathbah
1
2
 
FT
Al-horgelah
Hottin
0
1
 
FT
Efrin
Al Nawaeir
1
1
 
FT
Jabala
Shorta
1
2
 
FT
Karama
Jaish
1
0
 
FT
Taliya
Al Ittihad
2
1
 
FT
Teshrin
Foutoua
2
0