Liga Syria
 
FT
Karama
Foutoua
0
2
Tunda
Jaish
Karama
 
Teshrin
Karama
 
Karama
Hottin
 
Taliya
Karama
 
Karama
Al Wahda
 
Wathbah
Karama
 
Karama
Jabala
 
Al Jazira
Karama
 
Al Ittihad
Karama
 
Karama
Majd
 
Foutoua
Karama
 
Karama
Teshrin
 
Karama
Jaish
 
Hottin
Karama
 
Karama
Taliya
 
Al Wahda
Karama
 
Karama
Wathbah
 
Jabala
Karama
 
Karama
Al Jazira