Binh Dinh
Hoang Anh Gia Lai
 
Hai Phong
Sai Gon
 
Hồ Chí Minh
Thanh Hoa
 
Da Nang
Ha Noi
 
Nam Dinh
Binh Duong
 
Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 
Song Lam Nghe An
Hồ Chí Minh
 
Thanh Hoa
Nam Dinh
 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Binh Duong
 
Sai Gon
Binh Dinh
 
Hoang Anh Gia Lai
Da Nang
 
Ha Noi
Hai Phong
 
Binh Dinh
Nam Dinh
 
Binh Duong
Da Nang
 
Song Lam Nghe An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 
Hai Phong
Viettel
 
Thanh Hóa
Sai Gon
 
Hồ Chí Minh
Hoang Anh Gia Lai
 
Da Nang
Song Lam Nghe An
 
Hai Phong
Binh Dinh