Finita
Honduras
USA
0
1
 
Finita
Messico
Costa Rica
P 0
0
 
Finita
Honduras
Costa Rica
P 2
2
 
Dopo TS
USA
Messico
3
2