Liga Vietnam
Tunda
Hoang Anh Gia Lai
Quang Ninh
Tunda
Viettel
Hoang Anh Gia Lai
 
Hoang Anh Gia Lai
Quang Ninh
Tunda
Ha Noi
Hoang Anh Gia Lai
Tunda
Hoang Anh Gia Lai
Nam Dinh
Tunda
Hoang Anh Gia Lai
Sai Gon
Tunda
Da Nang
Hoang Anh Gia Lai
Tunda
Hai Phong
Hoang Anh Gia Lai
Tunda
Hoang Anh Gia Lai
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Tunda
Binh Duong
Hoang Anh Gia Lai
Tunda
Hoang Anh Gia Lai
Quang Nam
Tunda
Thanh Hoa
Hoang Anh Gia Lai
Tunda
Song Lam Nghe An
Hoang Anh Gia Lai
Tunda
Hoang Anh Gia Lai
Hồ Chí Minh