V-Лига
Отл.
Nam Dinh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 
FT
Ханой
Nam Dinh
4
2
 
FT
Nam Dinh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2
1
 Кубок Вьетнама
Отл.
Nam Dinh
Хоанг Анх Джиа Лай
 V-Лига
Отл.
Тхе Конг
Nam Dinh
Отл.
Nam Dinh
Хай Пхонг
Отл.
Nam Dinh
Куанг Нам
 Кубок Вьетнама
 
FT
Nam Dinh
Хоанг Анх Джиа Лай
2
0
 
FT
Куанг Нинх
Nam Dinh
P 2
2
 V-Лига
 
FT
Nam Dinh
Viettel
1
2
 
FT
Хоанг Анх Джиа Лай
Nam Dinh
1
0
 
FT
Тхе Конг
Nam Dinh
1
0
 
FT
Nam Dinh
Хай Пхонг
0
2
 
FT
Nam Dinh
Сонг Лам Нгхе Ан
3
0
 
FT
Куанг Нинх
Nam Dinh
3
2
 
FT
Nam Dinh
Куанг Нам
1
0
 
Sai Gon
Nam Dinh
 
Nam Dinh
Биньзыонг
1
1
 
Hồ Chí Minh
Nam Dinh
Отл.
Nam Dinh
Да Нанг