Sai Gon
Куанг Нинх
 
Viettel
Ханой
 
Биньзыонг
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 
Hồ Chí Minh
Хоанг Анх Джиа Лай
 
Да Нанг
Тхе Конг
 
Хай Пхонг
Куанг Нам
 
Сонг Лам Нгхе Ан
Nam Dinh
 
Биньзыонг
Хоанг Анх Джиа Лай
 
Viettel
Куанг Нинх
 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hồ Chí Minh
 
Ханой
Sai Gon
??:??
Hồ Chí Minh
Биньзыонг
??:??
Хоанг Анх Джиа Лай
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
??:??
Куанг Нинх
Ханой
??:??
Sai Gon
Viettel