Kanada Futbol Ligi
 
MS
SC Scarborough
Serbian White Eagles
3
0
 
MS
Bgh City
SC SCarborough
1
3
 
MS
SC SCarborough
Euru Fa
2
0
 
MS
Vorkuta
SC Scarborough
1
1
 
MS
Atletico Sporting
SC SCarborough
1
1
Ert.
SC SCarborough
St. Catharines Hrvat
 
MS
SC SCarborough
Atletico Sporting
2
0
 
Vorkuta
SC Scarborough
 
SC Scarborough
Serbian White Eagles
 
MS
Vorkuta
SC Scarborough
1
4
 
MS
SC Scarborough
York Region Shooters
3
3
 
MS
Toronto Falcons
SC SCarborough
0
7
 
SC Scarborough
Serbian White Eagles
 
Vorkuta
SC Scarborough
Ert.
Bgh City
SC SCarborough
 
MS
York Region Shooters
SC Scarborough
1
1
 
MS
SC SCarborough
Toronto Falcons
3
0
 
MS
Serbian White Eagles
SC Scarborough
1
1
 
MS
SC Scarborough
Vorkuta
0
1
 
MS
SC SCarborough
Bgh City
1
0