Nashville SC
New York City
 
New York City
DC United