Final
Quang Ninh
Hồ Chí Minh
2
1
 
Ha Noi
Binh Duong
 
Hoang Anh Gia Lai
Sai Gon
 
Nam Dinh
Hai Phong
 
Quang Nam
Da Nang
 
Thanh Hoa
Song Lam Nghe An
 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Viettel
 
Sai Gon
Than Quang Ninh
 
Viettel
Ha Noi
 
Binh Duong
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 
Hồ Chí Minh
Hoang Anh Gia Lai
 
Da Nang
Thanh Hoa
 
Hai Phong
Quang Nam
 
Song Lam Nghe An
Nam Dinh
 
Binh Duong
Hoang Anh Gia Lai
 
Viettel
Quang Ninh
 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hồ Chí Minh
 
Ha Noi
Sai Gon
Próx.
Hồ Chí Minh
Binh Duong
Próx.
Hoang Anh Gia Lai
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh