Pro
Jerv
Odd
2
3
 
HamKam
Tromsø
 
Tromsdalen
Bryne
 
Viking
Kristiansund