National Cup
 
MS
Hồ Chí Minh
Bà Ria Vũng Tàu
1
P 1
 V.League 2
 
MS
Bà Ria Vũng Tàu
Quang Nam
0
0
 
MS
Bình Phước
Bà Ria Vũng Tàu
0
0
 
MS
Pho Hien
Bà Ria Vũng Tàu
0
0
ADVERTISEMENTS
 
MS
Bà Ria Vũng Tàu
Hue
2
0
 
MS
Bà Ria Vũng Tàu
Binh Thuan
2
3
 
MS
Long An
Bà Ria Vũng Tàu
1
0
 
MS
Bà Ria Vũng Tàu
Phú Thọ
1
0
 
MS
Bà Ria Vũng Tàu
Hòa Bình
1
1
 
MS
Phu Dong
Bà Ria Vũng Tàu
1
1
 
MS
Binh Thuan
Bà Ria Vũng Tàu
2
1
 National Cup
 
MS
Thanh Hoa
Bà Ria Vũng Tàu
4
0
 V.League 2
 
MS
Bà Ria Vũng Tàu
Long An
2
4
 
MS
Phú Thọ
Bà Ria Vũng Tàu
3
1
 
MS
Hòa Bình
Bà Ria Vũng Tàu
1
0
 
MS
Bà Ria Vũng Tàu
Phu Dong
0
0
 
MS
Bà Ria Vũng Tàu
Pho Hien
0
3
 
MS
Hue
Bà Ria Vũng Tàu
0
0
 
MS
Bà Ria Vũng Tàu
Bình Phước
2
1
 
MS
Quang Nam
Bà Ria Vũng Tàu
4
0