Korean FA Cup
 
Daejeon Korail
Sangju Sangmu
 
Sangju Sangmu
Daejeon Korail