Korean FA Cup
 
MS
Daejeon Korail
Sangju Sangmu
1
1
 
MS
Sangju Sangmu
Daejeon Korail
1
P 1
 
MS
Daejeon Korail
Suwon Bluewings
0
0
 
MS
Suwon Bluewings
Daejeon Korail
4
0
Ert.
Yeoju Citizen
Daejeon Korail
Ert.
Yeoju Sejong
Daejeon Korail
 
MS
Yeoju Citizen
Daejeon Korail
1
3
 
Uzatmada
Hwaseong
Daejeon Korail
3
2