Olimpiyat Elemeleri (kadin)
 
Avustralya
Chinese Taipei
 
Tayland
Avustralya
 
Avustralya
Çin