Ert.
Al Gharafa
Al Duhail
Ert.
Al Rayyan
Al Arabi
Ert.
Al Rayyan
Al Sailiya
Ert.
Al Sadd
Al Duhail
Ert.
Al Shahaniya
Qatar SC
Ert.
Al Wakrah
Al Arabi
Ert.
Al Gharafa
Al Khor
Ert.
Umm Salal
Al Ahli
Ert.
Al Ahli
Al Wakrah
Ert.
Al Sailiya
Al Arabi
Ert.
Al Shahaniya
Al Rayyan
Ert.
Al Duhail
Al Khor
Ert.
Qatar SC
Al Sadd
Ert.
Umm Salal
Al Gharafa
Ert.
Al Arabi
Qatar SC
Ert.
Al Sailiya
Umm Salal
Ert.
Al Wakrah
Al Rayyan
Ert.
Al Duhail
Al Ahli
Ert.
Al Khor
Al Shahaniya
Ert.
Al Sadd
Al Gharafa