Naft Masjed Soleyman
Sepidrood Rasht
 
MS
Pars Jam Bushehr
Zob Ahan
0
2
 
MS
Sepahan
Machine Sazi
2
0
 
MS
Saipa
Padideh Khorasan
0
1
 
MS
Esteghlal Khuzestan
Saipa
1
2
 
MS
Padideh Khorasan
Sepahan
1
1
 
Paykan
Naft Masjed Soleyman
 
MS
Persepolis
Machine Sazi
1
1
 
MS
Sanat Naft
Esteghlal
0
0
 
MS
Sepidrood Rasht
Nassaji Mazandaran
1
3
 
MS
Tractor Sazi
Pars Jam Bushehr
1
1
 
MS
Zob Ahan
Foolad
3
1
 
MS
Esteghlal
Sepidrood Rasht
2
1
 
MS
Foolad
Tractor Sazi
2
2
 
MS
Machine Sazi
Padideh Khorasan
1
2
 
MS
Naft Masjed Soleyman
Zob Ahan
2
2
 
MS
Nassaji Mazandaran
Paykan
2
0
 
MS
Pars Jam Bushehr
Persepolis
0
1
 
MS
Saipa
Sanat Naft
0
3
 
MS
Sepahan
Esteghlal Khuzestan
2
0