MS
Bolivya
Peru
1
3
 
MS
Brezilya
Venezuela
0
0
 
MS
Kolombiya
Katar
1
0
 
MS
Arjantin
Paraguay
1
1
 
MS
Uruguay
Japonya
2
2
 
MS
Ekvador
Şili
1
2
 
MS
Bolivya
Venezuela
1
3
 
MS
Peru
Brezilya
0
5
 
MS
Kolombiya
Paraguay
1
0
 
MS
Katar
Arjantin
0
2
 
MS
Şili
Uruguay
0
1
 
MS
Ekvador
Japonya
1
1
 
MS
Brezilya
Paraguay
P 0
0
 
MS
Venezuela
Arjantin
0
2
 
MS
Kolombiya
Şili
0
P 0
 
MS
Uruguay
Peru
0
P 0
 
MS
Brezilya
Arjantin
2
0
 
MS
Şili
Peru
0
3
 
MS
Arjantin
Şili
2
1
 
MS
Brezilya
Peru
3
1