Paraguay
Peru
5
1
 
Kolombiya
Brezilya
0
3
 
Venezuela
Arjantin
 
Uruguay
Venezuela
 
Arjantin
Kolombiya
 
Venezuela
Bolivya
3
1
 
Kolombiya
Ekvador
5
3
 
Arjantin
Paraguay
3
3
 
Brezilya
Uruguay
 
Şili
Peru
2
3
 
Ekvador
Bolivya
7
6
 
Paraguay
Kolombiya
4
2
 
Brezilya
Arjantin
3
3
 
Uruguay
Venezuela
7
6
 
Brezilya
Kolombiya
3
0
 
Arjantin
Paraguay
 
Ekvador
Şili
 
Bolivya
Paraguay
 
Brezilya
Arjantin
 
Ekvador
Uruguay