Second League
TBA
Polotsk
Postavy
TBA
Postavy
Miory
TBA
Gorodokskiye L'vy
Postavy
TBA
Senno
Postavy
TBA
Postavy
Gazovik Vitebsk