Liga Nacional
 
Final
Platense
Vida
3
0
 
Final
Olimpia
Vida
1
0
 
Final
Vida
Real Sociedad
2
1
 
Motagua
Vida
 
Final
Real España
Vida
0
2
 
Final
Vida
Real de Minas
1
0
 
Final
Vida
Honduras Progreso
3
0
 
Final
Real de Minas
Vida
1
0
 
Final
Honduras Progreso
Vida
2
3
 
Final
Vida
Real España
0
0
 
Final
Real Sociedad
Vida
1
3
 
Final
UPNFM
Vida
2
2
 
Final
Vida
Motagua
1
0
 
Final
Marathón
Vida
0
0
 
Final
Vida
Platense
3
4
 
Final
Vida
Olimpia
2
3
 
Final
Vida
Olimpia
2
1
 
Final
Vida
UPNFM
1
3
 
Final
Motagua
Vida
5
2
 
Final
Marathón
Vida
2
2