Toronto FC
Atlanta United
 
New York RB
Atlanta United