Happy Valley
Kitchee
 
R&F
Wofoo Tai Po
 
Pegasus
Warriors
 
Warriors
Kitchee
 
Kitchee
Wofoo Tai Po
 
Rangers
Warriors
 
Southern District
Eastern SC
 
Yuen Long
R&F
 
Pegasus
Happy Valley
 
Pegasus
Warriors
 
Rangers
Southern District
 
Happy Valley
Kitchee
 
R&F
Wofoo Tai Po
 
Eastern SC
Yuen Long
 
R&F
Southern District
 
Yuen Long
Pegasus
 
Eastern SC
Kitchee
 
Rangers
Wofoo Tai Po
 
Warriors
Happy Valley
 
Wofoo Tai Po
Eastern SC