Live Soccer TV Disclaimer

De Live Soccer TV website wordt beheerd door livesoccertv.com ('wij', 'onze' of 'ons'). Hoewel wij trachten ervoor te zorgen dat de informatie op www.livesoccertv.com juist is, kunnen wij de nauwkeurigheid of juistheid ervan niet garanderen, noch van enige andere inhoud, omschrijving of materiaal dat geplaatst is of naar verwezen wordt.

Wij kunnen niet garanderen dat de livesoccertv.com website, haar inhoud of de server die de website mogelijk maakt, vrij zijn van virussen of enige andere schadelijke bestanddelen of dat uw gebruik van de website niet onderbroken zal worden.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade (zowel direct als indirect, inclusief winstderving of gevolgschade) voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met uw gebruik van deze website veroorzaakt door onachtzaamheid of anderszins. We beperken of sluiten onze aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel dat ontstaat door onze nalatigheid niet uit.

Als u ontevreden bent over de website of enige inhoud of materiaal op deze website, dan is uw enige en exclusieve remedie om te stoppen met het gebruik van de website.

Alle inhoud van deze website, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, grafische elementen, illustraties, ontwerpen, geschreven en ander materiaal, waaronder het programma en de code die deze website bestuurt (samen de 'inhoud') wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of andere eigendomsrechten waar wij eigenaar of licentiehouder van zijn. Het downloaden, afdrukken of kopiëren van enige inhoud van deze website is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik, waarbij u verplicht bent de bron van het materiaal te vermelden. Alle andere vormen van gebruik van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

De website kan links naar andere websites aanbieden, waarvan de inhoud buiten onze controle valt. Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de materialen op dergelijke websites. Links naar dergelijke sites dienen niet worden opgevat als een goedkeuring of garantie dat dergelijke sites vrij zijn van virussen of andere elementen van destructieve aard.

Houd er rekening mee dat alle goederen en diensten welke verstrekt of ter beschikking gesteld worden via deze site of via andere sites die koppelingen bevatten naar deze site, verstrekt worden door derden en niet door ons (tenzij anders vermeld). Transacties tussen u en dergelijke derde partijen, waaronder betaling voor en de levering van producten of diensten en alle andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen, handelingen of nalatigheden met betrekking tot dergelijke transacties, vinden uitsluitend plaats tussen u en de derde partij. U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor enig verlies of schade ten gevolge van dergelijke handelswijzen.