FT
Quang Ninh
Hồ Chí Minh
2
1
 
FT
Ha Noi
Binh Duong
2
1
 
Hoang Anh Gia Lai
Sai Gon
 
FT
Nam Dinh
Hai Phong
2
3
 
FT
Quang Nam
Da Nang
3
1
 
FT
Thanh Hoa
Song Lam Nghe An
1
1
 
FT
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Viettel
0
1
 
Sai Gon
Than Quang Ninh
 
Viettel
Ha Noi
 
Binh Duong
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 
Hồ Chí Minh
Hoang Anh Gia Lai
 
Da Nang
Thanh Hoa
 
Hai Phong
Quang Nam
 
Song Lam Nghe An
Nam Dinh
 
Binh Duong
Hoang Anh Gia Lai
 
Viettel
Quang Ninh
 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hồ Chí Minh
 
Ha Noi
Sai Gon
N.n.b.
Hồ Chí Minh
Binh Duong
N.n.b.
Hoang Anh Gia Lai
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh