FT
Pars Jam Bushehr
Esteghlal Khuzestan
1
0
 
FT
Arman Gohar
Machine Sazi
5
1
 
FT
Shahrdari Astara
Mes Shahr-e Babak
1
1
 
Shahrdari Hamedan
Esteghlal Mollasani
 
FT
Esteghlal Khuzestan
Khooshe Talaee Saveh
0
0
 
FT
Mes Kerman
Pars Jam Bushehr
1
1
 
FT
Qashqai
Shams Azar Qazvin
0
3
 
FT
Rayka Babol
Saipa
1
0
 
FT
Shahin Bushehr
Malavan
0
1
 
FT
Vista Toorbin
Kheybar Khorramabad
0
2
 
FT
Machine Sazi
Shahin Bushehr
1
2
 
FT
Kheybar Khorramabad
Mes Kerman
0
2
 
FT
Khooshe Talaee Saveh
Qashqai
3
2
 
FT
Malavan
Vista Toorbin
1
0
 
FT
Mes Shahr-e Babak
Esteghlal Khuzestan
3
0
 
FT
Saipa
Shahrdari Hamedan
2
1
 
FT
Shams Azar Qazvin
Rayka Babol
2
0
 
Vista Toorbin
Qashqai
 
FT
Esteghlal Mollasani
Arman Gohar
3
0
 
FT
Pars Jam Bushehr
Shahrdari Astara
3
0