1 : 0

FT
 
Egypt
ON Time Sports
Estonia
Viaplay Estonia
Iceland
Viaplay Iceland
Indonesia
Mola
 
mola.tv
 
Mola TV App
Lithuania
Viaplay Lithuania
Timor-Leste
Mola
 
mola.tv
United States
ESPN+
 
ESPN App