Liga Vietnam
 
FT
Nam Dinh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2
1
 Piala Vietnam
Tunda
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Tay Ninh
 Liga Vietnam
Tunda
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Da Nang
Tunda
Sai Gon
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Tunda
Song Lam Nghe An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 Piala Vietnam
 
FT
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Tay Ninh
2
1
 
FT
Quang Nam
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
1
 Liga Vietnam
 
FT
Quang Ninh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
2
 
FT
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ha Noi
1
1
 
FT
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Da Nang
0
0
 
FT
Sai Gon
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
1
 
FT
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Binh Duong
1
1
 
FT
Hoang Anh Gia Lai
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
0
 
FT
Song Lam Nghe An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
1
 
FT
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hồ Chí Minh
1
0
 
FT
Hai Phong
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
1
Tunda
Thanh Hoa
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Tunda
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Quang Nam
 Piala Vietnam
Tunda
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Quang Ninh
 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Quang Ninh