WPSL
 
Houston Aces
AHFC Royals
 
Houston Aces
Challenge Red Devils
 
AHFC Royals
Houston Aces
 
Lonestar
Houston Aces
 
Houston Aces
San Antonio Blossoms
 
Houston Aces
Corinthians Feminino
 
San Antonio Blossoms
Houston Aces
 
Houston Aces
San Antonio Surf
 
San Antonio Surf
Houston Aces
 
Challenge Red Devils
Houston Aces