0 : 2

FT
 
Cili
Peru Magico
Tiongkok
Peru Magico
Peru
Gol Peru
Spanyol
Peru Magico
Turki
Peru Magico
Amerika Serikat
Peru Magico
Venezuela
Peru Magico