FT
Hồ Chí Minh
Da Nang
P 0
0
 
FT
Binh Duong
Thanh Hoa
1
0
 
FT
Can Tho
Bình Phước
1
0
 
FT
Quang Nam
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
1
 
FT
Ha Noi
Dong Thap
3
0
Tunda
Bà Ria Vũng Tàu
Ho Chi Minh City
Tunda
Viettel
Binh Duong
Tunda
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Quang Ninh
Tunda
Ha Noi
Can Tho
 
Bà Ria Vũng Tàu
Ho Chi Minh City
 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Quang Ninh
 
Ha Noi
Can Tho
 
Viettel
Binh Duong
 
FT
Bà Ria Vũng Tàu
Ho Chi Minh City
2
3
 
FT
Ha Noi
Can Tho
7
0
 
FT
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Quang Ninh
2
3
 
FT
Viettel
Binh Duong
4
1
 
FT
Quang Ninh
Viettel
1
2
 
Ha Noi
Hồ Chí Minh
 
FT
Viettel
Ha Noi
1
2