Championnat du Tadjikistan
 
Ravshan
Kuktosh
 
CSKA Pomir
Ravshan
 
Ravshan
Khatlon
 
Khujand
Ravshan
ADVERTISEMENTS
 
Ravshan
Regar-TadAZ
 
Eskhata
Ravshan
 
Ravshan
Istiqlol