Championnat du Tadjikistan
 
Istiqlol
Ravshan
 
Ravshan
Khatlon