Shahr Khodro
Esteghlal
 
Sepahan
Nassaji Mazandaran
 
Foolad
Naft Masjed Soleyman
 
Persepolis
Zob Ahan
 
Machine Sazi
Pars Jam Bushehr
 
Foolad
Saipa
 
Naft Masjed Soleyman
Gol Gohar
 
Paykan
Sanat Naft
 
Shahin Bushehr
Tractor Sazi
 
Esteghlal
Paykan
 
Gol Gohar
Persepolis
 
Nassaji Mazandaran
Zob Ahan
 
Pars Jam Bushehr
Foolad
 
Saipa
Naft Masjed Soleyman
 
Sanat Naft
Shahin Bushehr
 
Sepahan
Shahr Khodro
 
Tractor Sazi
Machine Sazi
 
Foolad
Tractor Sazi
 
Machine Sazi
Sanat Naft
 
Naft Masjed Soleyman
Pars Jam Bushehr