UAE 1. Division Gruppe A
 
Al Jazira Al Hamra
Al Hamriyah
 
Al Hamriyah
Dubai City
 
Dibba Al Hisn
Al Hamriyah
 
Al Hamriyah
Al Arabi
 
Hatta
Al Hamriyah
 
Al Hamriyah
Al Bataeh
 
Al Hamriyah
Al Ramms
 
Al Taawon
Al Hamriyah
 
Al Hamriyah
Dibba Al Fujairah
 
Dibba Al Fujairah
Al Hamriyah
 
Al Hamriyah
Al Thaid
 
Masfut
Al Hamriyah
 
Al Hamriyah
Masafi
 
Gulf Heroes
Al Hamriyah
 
Al Hamriyah
Al Jazira Al Hamra
 
Dubai City
Al Hamriyah
 
Al Hamriyah
Dibba Al Hisn
 
Al Arabi
Al Hamriyah
 
Al Hamriyah
Hatta
 
Al Bataeh
Al Hamriyah