Vtora Liga
 
Osogovo
Pehchevo
 
Pehchevo
Tim Lokomotiva
 
Pehchevo
Pobeda
 
Detonit Junior
Pehchevo
 
Pehchevo
Belasica
 
Pehchevo
Bratstvo Zhitoshe
 
Kozuv Gevgelija
Pehchevo
 
Pehchevo
Sasa
 
Sloga Vinica
Pehchevo
 
Pehchevo
Osogovo
 
Tim Lokomotiva
Pehchevo