Postp.
Bà Ria Vũng Tàu
Ho Chi Minh City
Postp.
Viettel
Binh Duong
Postp.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Quang Ninh
Postp.
Ha Noi
Can Tho
 
Bà Ria Vũng Tàu
Ho Chi Minh City
 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Quang Ninh
 
Ha Noi
Can Tho
 
Viettel
Binh Duong